xtrade logo

Informacije o trgovanju

Kontrola rizika i vrste naloga

Kupi i prodaj po tržišnim cijenama

Kao trgovac na tržištu, možete koristiti Xtrade da kupujete i prodajete instrumente CFD-ova po trenutnim cijenama tržišta (po srednjoj vrijednosti širenja cijene koja je postavljena za svaki individualni instrument). Xtrade pruža vrste naloga koji su dostupni na našoj trgovinskoj platformi. Xtrade omogućava naloge limita koji vam pomažu u umanjivanju rizika.

Nalog zaustavljanja gubitka (Maksimalni gubitak)

Nalog zaustavljanja gubitka je odličan način da vas spriječimo od doživljavanja ogromnog gubitka, ukoliko bi se instrument (akcije, Forex, roba ili indeksi) kretao u nepovoljnom pravcu. Nalog zaustavljanja gubitka nalaže Xtrade-u da zatvori poziciju kada i ako instrument dostigne određenu cijenu.

Kada dionica dostigne ovu cijenu, nalog zaustavljanja gubitka postaje nalog tržišta. Nalog tržišta automatski nalaže Xtrade-u da zatvori pozicije na najboljoj mogućoj cijeni. Međutim, imajte na umu da na nestabilnom tržištu možda nećete primiti tačnu cijenu koju ste očekivali, ali biće što je moguće bliža.

Nalog zaustavljanja gubitka također se može koristiti da se zaštite profiti na dionicama koje idu u povoljnom smjeru. Možete kontinualno da resetujete cijenu da zatvorite poziciju na njoj, i nalog zaustavljanja gubitka će naložiti Xtrade-u da zatvori poziciju ako je cijena dostignuta.

Nalog uzimanja profita

Nalog uzimanja profita (profit limita) je odličan način da zaštitite vaš profit u slučaju da se cijena instrumenta (akcije, Forex, roba ili indeksi) kreće u povoljnom pravcu. Nalog uzimanja profita nalaže Xtrade-u da zatvori poziciju kada i ako instrument dostigne određenu cijenu.

NAPOMENA: Pod normalnim tržišnim uslovima, CFD-ovi mogu brzo oscilirati kao posljedica nepredviđenih događaja koje ne može kontrolisati ni Društvo niti vi. Zbog toga, vaša uputstva o sprečavanju gubitka neće biti izvršena na željenu cijenu (može se primijeniti negativno klizanje) stoga nalog o prekidu gubitka ne može garantovati ograničavanje gubitaka tokom abnormalnih tržišnih uslova.

Trgovanje CFD-ovima uključuje značajan rizik od gubitka. Trgovanje Forexom/CFD-ovim obuhvaća značajan rizik, što znači da postoji mogućnost da izgubite sav uloženi kapital. Molimo vas da osigurate da razumijete rizike.