xtrade logo

Informacije o trgovanju

Razlika i marža

Koeficijent

Razlika je mehanizam kojim vaše CFD marža depozita kontrolira imovinu više puta veće vrijednosti, nudeći uvećani utjecaj trgovanja i ubrzani povratak. Na primjer: Vi uložite $1000 i vaš kapital iznosi $1000, a ponuđena razlika je 1:50. Vaš razlikovani iznos je 1.000 x 50 = $50.000. Potrebne hartije od vrijednosti (ulog marže) je prikazan na svakom iskačućem ekranu trgovine. Razlika je tehnika korištena da se umnožava dobit; međutim, razlika također može umnožiti gubitke. Upamtite, što je veća finansijska poluga to je veći rizik od gubitka vašeg uloženog kapitala. Finansijska poluga može ići u vašu korist ali i protiv vas.

Imajte na umu da se zahtjevi marže obično povećavaju srazmjerno vrijednosti osnovnih sredstava trgovine.

Šta je poziv marže?

Vaša marža se posmatra u realnom vremenu, pružajući vam mogućnost da znate gdje stojite u bilo koje vrijeme. Nivo marže održavanja je najmanji iznos kapitala koji je potreban da se održi otvorena pozicija. Ukoliko vaš kapital padne do minimalnog iznosa, Xtrade će automatski izvršiti trgovinu poziva marže i zatvoriti bilo koju otvorenu poziciju dok vaš kapital naloga više prevazilazi zahtjeve nivoa marže održavanja.

Šta je poziv marže:

Prijavili ste se i uložili $10.000 preko kreditne kartice:

 • Kapital: $10.000 (Ulaganja - Podizanja + P&L otvorenih pozicija).
 • Dostupni balans: $10.000 (Balans + P&L otvorenih pozicija - inicijalne marže).
 • P&L = $0 (ukupan profit i gubitak svih otvorenih pozicija uključujući dnevne premije).

10.20am - Vi kupite 200 Google-ovih akcija (CFD-ovi) na $540.00.
Ukupan iznos koji ste kupili je: 200*$540 = $108.000.
Inicijalne marže koje su potrebne za 200 Google-ovih akcija su 2%: $2.160.
Marže za održavanje koje su potrebne za 200 Google-ovih akcija su 1%: $1.080.
Ako vaš kapital padne ispod $1.080 dobićete poziv marže. Xtrade će likvidirati vaše otvorene pozicije.

 • Kapital: $10.000 ($10.000 + $0).
 • Dostupni balans nakon što ste kupili Googl-ove akcije je: $7.840 ($10.000 - 2%*$108.000).
 • P&L = $0.

13.00 h - Google-ove akcije padaju do $510.

 • 'Kapital' je $4.000 (-$6.000 + $10.000).
 • Dostupni balans: $1.840 ($10.000 - 2%*$108.000 + 200*($510 - $540)).
 • P&L = -$6.000 (200*$540 - 200*$510).

13.15 h - Google-ove akcije padaju do $495. Primate poziv marže i Xtrade likvidira vaše pozicije.

 • Kapital: $1.000 (-$9.000 + $10.000).
 • Dostupni balans: $0 ($10.000 - 2%*$118.000 + 200*($495 - $540)).
 • P&L = -$9.000 (200*$495 - 200*$540).

Razlog zbog kojeg ste dobili poziv marže je taj da imate kapital od $1.000 a treba vam $1.080 da održite otvorenu poziciju na 200 Google-ovih akcija. Zbog toga, Xtrade je likvidirao vaše pozicije. Vaš trenutni balans je:

 • Kapital: $1.000.
 • Dostupni balans: $1.000 (Ulaganja - Podizanja + P&L zatvorenih pozicija).
 • P&L = $0 (nema otvorenih pozicija).

Početna marža

Da otvorite novu poziciju, vaš dostupni kapital naloga mora premašiti zahtjev početnog nivoa marže trgovanja. Nivo marže varira između različitih finansijskih instrumenata.

Možete vidjeti svoje ukupne potrebne marže pod Moj nalog karticom na lijevoj strani ivice trgovinske platforme. Imajte na umu da se vaša početna marža kontinuirano prati u realnom vremenu.

Nivo marže za održavanje

Da zadržite vašu novu poziciju otvorenom, kapital na vašem nalogu mora premašiti ukupni nivo marže održavanja. Zahtjevi nivoa marže održavanja su specifični za svaki finansijski instrument. Xtrade uvijek prikazuje nivo marže održavanja za svaki individualni instrument.

Možete da vidite svoju maržu za održavanje pod Moj nalog karticom na lijevoj strani glavne stranice. Imajte na umu da se vaša marža održavanja kontinuirano prati u realnom vremenu.

Mjere bezbjednosti

Zbog vaše finansijske sigurnosti, ako dodatne marže nisu obezbjeđene, Xtrade će automatski zatvoriti pozicije u vaše ime. Upamtite, što je veća finansijska poluga to je veći rizik od gubitka vašeg uloženog kapitala. Finansijska poluga može ići u vašu korist ali i protiv vas.

Trgovanje CFD-ovima uključuje značajan rizik od gubitka. Trgovanje Forexom/CFD-ovim obuhvaća značajan rizik, što znači da postoji mogućnost da izgubite sav uloženi kapital. Molimo vas da osigurate da razumijete rizike.