xtrade logo

Informacije o trgovanju

Verifikacija naloga

Hvala vam što ste otvorili račun kod XTradea. U skladu sa našim regulatornim obvezama, naš prioritet je sigurnost klijenta. Stoga tražimo određene identifikacijske dokumente. Ove dokumente trebate dostaviti XTradeu kako bi moglo da se započne trgovanje.
Ako izaberete da skenirate vaša dokumenta, savjetujemo vam da koristite sljedeće postavke: 200 dpi, sivi nivo (ne boja), format datoteke bi trebao da bude JPEG, rezolucija bi trebala biti postavljena na 24 bita.
Dokumenti mogu biti fotografisani telefonom i postavljeni ili preko Web trgovinskog računa preko taba Opcije > Verifikacija računa ili preko mobilne aplikacije: Opcija Pomoć i podrška > Novi predmet > Učitaj datoteku.
Također trebate osigurati da zadovoljite procjenu prikladnosti, 2. korak, našeg registracijskog procesa te navedete svoja iskustva, aktivnosti i druga znanja.

Molimo vas da dostavite sljedeće:
ID

Fotografski ID izdat od strane vlade

ID mora čitko da prikazuje ime i datum rođena. Takođe mora da ima validan rok trajanja. Pasoš ili vozačka dozvola su idealni. Ime mora da odgovara imenu koje ste isporučuli na vašoj aplikaciji.
Address

Dokaz adrese

Adresa mora da odgovara adresi koju ste isporučuli na vašoj aplikaciji. Ovo može biti u obliku komunalnog računa (struja, telefon, voda), izvoda iz banke, ugovoru o zakupu ili hipoteci. Molimo imajte na umu da ne mogu biti prihvaćeni računi primljeni prije 3 mjeseca. Uvjerite se da se vaše ime pojavljuje na računu, zajedno sa vašom adresom i imenom kompanije koja izdaje račun. Sve mora biti jasno vidljivo.
Trgovanje CFD-ovima uključuje značajan rizik od gubitka. Trgovanje Forexom/CFD-ovim obuhvaća značajan rizik, što znači da postoji mogućnost da izgubite sav uloženi kapital. Molimo vas da osigurate da razumijete rizike.